Hopen op samenwerken vanaf 20 mei - Hoping to collaborate from May 20.

🇳🇱 Nederlands: Het is te hopen om de crew van de Guy van Volen Company, samen aan het werk te hebben in reëel vanaf 20 mei. Vanwege het verbod op contactberoepen in Nederland verlengt is tot 20 mei, zal er voorbereidingen online gedaan moeten worden. We verwachten zeker dat vele andere filmproductie-bedrijven weer aan de slag mogen gaan die zelfde datum. En dat zal ook gelden voor de film-producties bedrijven in het buitenland (zoals de Verenigde Staten en Canada). om bijvoorbeeld in eind juni voor Monster Jam te filmen in de VS, zullen we ook nog de trip naar de VS te willen doen. en wat we op het nieuws hebben gezien, dat vele mensen in verschillende steden in de VS, Canada en ook in Nederland, hopen we dus dat het zal helpen. We willen geen enkele vrijheid in ons filmwerk in de prullenbak gooien, wat inhoudt dat we naar het buitenland reizen voor filmfestivals en evenementen. omdat we met onze crew bij Monster Jam in de VS te willen filmen, en om echte filmwerk te doen, willen nog steeds mee doorgaan. En dat het events verbod in Nederland verlengd is tot 1 september, zullen we nog steeds plannen willen maken, om een soort benefit avond kunnen organiseren. en dat zal op een datum vallen wanneer het verbod verlopen zal moeten zijn. We weten het allemaal, deze periode is een drama, vanwege de (strenge) lockdowns in de wereld vanwege de COVID-19. Maar we kijken vooruit, dat we uiteindelijk vanaf 20 mei in reëel kunnen samenwerken, en ergens in Juni op film-zakenreis kunnen gaan. We blijven nog positief denken, en het is altijd te hopen om onze dromen tot waar te laten komen. Maar nu eerst, moeten we de producties gaan bedenken en samenwerken via beeldbellen en online op onze privé chat-groep.


🇺🇸/🇨🇦 English: It is hoped to have the crew of the Guy van Volen Company, working together in real from May 20. Because the ban on contact professions in the Netherlands has been extended until May 20, preparations will have to be made online. We certainly expect many other film production companies to get back to work on the same date. And that will also apply to the film productions companies abroad (such as the United States and Canada). for example, to film for Monster Jam in the US in late June, we will also want to do the trip to the US. and what we have seen on the news that many people in different cities in the US, Canada and also in the Netherlands, we hope it will help. We don't want to throw any freedom into our film work into the trash, which involves traveling abroad for film festivals and events. because we want to film with our crew at Monster Jam in the US, and to do real movie work, we still want to keep going. And that the event ban in the Netherlands has been extended to September 1, we will still want to make plans to organize a kind of benefit evening. and that will come on a date when the ban should have expired. We all know, this period is a drama, because of the (strict) lockdowns in the world because of the COVID-19. But we are looking forward, that we will eventually be able to work together in real terms from 20 May, and go on a film business trip sometime in June. We continue to think positively, and it is always hoped to make our dreams come true. But first, we have to come up with the productions and collaborate via video calling and online on our private chat group.


35 views0 comments

Recent Posts

See All